Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Heb je een uitvinding of innovatie gedaan? Voordat je daarmee naar buiten kunt treden moet het misschien beschermd worden.

Kennis wordt automatisch beschermd door het auteursrecht. Met een octrooi bescherm je kennis actief. Het zorgt ervoor dat je de details van je vinding op een veilige manier kunt delen. Door kennis te delen profiteert de maatschappij van de vinding.

Het aanvragen van een octrooi

Het octrooieren van kennis en vindingen vereist inzicht en is tijdrovend. Daarom organiseert en begeleidt IXA UvA het proces van octrooieren; de kosten voor de aanvraag en het in standhouden van een octrooi worden betaald uit het UvA Octrooifonds.

Wanneer je een mogelijk octrooieerbare uitvinding doet, meld je dit aan je leidinggevende en daarna bij IXA UvA. Samen met IXA UvA bespreek je de uitvinding om te bepalen of deze octrooieerbaar is. Tevens bespreken jullie mogelijke toepassingen van de vinding en de exploitatie-opties.

Geheimhouding, ten minste tot de octrooiaanvraag is ingediend, is essentieel voor toekenning van een octrooi. Ook als de UvA afspraken over het gebruik van de kennis heeft gemaakt met een derde partij. Het betekent ook dat je publicatie van de kennis moet uitstellen tot het octrooi is toegekend.

Je vinding is beschermd door een octrooi. En dan?

Het beschermen van kennis is geen doel op zich. Het is een middel om kennis en innovaties buiten de universiteit en de wetenschap te exploiteren. Dat kan door een octrooi te licentiëren aan een externe partij of UvA-spin-off. Die partij krijgt dan in ruil voor royalty’s toestemming om met de kennis de markt op te gaan. In de brochure Succesvol samenwerken met een bedrijf vind je meer informatie over de aanpak van publiek-private samenwerkingen. Hoe je als UvA-onderzoeker een spin-off start en met wie je te maken hebt lees je in de brochure Van onderzoeker naar ondernemer.

De uitvindersregeling

Wanneer je kennis na octrooieren geëxploiteerd wordt, dan zijn er mogelijk inkomsten te verdelen tussen de uitvinder en de faculteit. Er geldt een verdeelsleutel, ook wel de Uitvindersregeling genoemd. In het kort geldt dat - na aftrek van de octrooikosten – de uitvinder, de faculteit en de universiteit elk recht hebben op één derde van de opbrengst van de uitvinding. Meer hierover lees je in de brochure Handreiking Regeling Kennisexploitatie UvA 2018.

Kennis en vindingen zijn het intellectueel eigendom van de UvA

Als je als UvA-medewerker een vinding hebt gedaan die beschermd wordt door een octrooi, dan word je als ‘uitvinder’ vermeld in het octrooi. Het octrooi zelf staat op naam van de UvA. Dit omdat de onderliggende kennis door de medewerker ontwikkeld is aan de UvA. Dit is vastgelegd in de CAO-NU en de Rijksoctrooiwet.

IXA: het knowledge transfer office van de UvA en vóór de UvA

Naast hulp bij octrooieren bieden de experts van IXA onder andere ondersteuning bij het aanvragen van onderzoekssubsidies, het maken en vastleggen van afspraken over het gebruik van onderzoeksresultaten, het opstellen van (samenwerkings)overeenkomsten, het starten van een spin-off of het anderszins vermarkten van kennis. Een overzicht van de dienstverlening, faciliteiten en activiteiten vind je op www.ixa.nl.