Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ethische toetsing

Ethische Commissie FdR

De Ethische Commissie is primair in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar toetsing van onderzoek aan ethische standaarden. Steeds meer instellingen die onderzoeken financieren vragen om een ethische verklaring, zoals NWO, ZonMW of de Europese Commissie. De Commissie kan zo’n ethische verklaring verstrekken.

Meer informatie
Lees verder over de Ethische Commissie van FdR.

Vragen?
Stuur een mail naar ethics-fdr@uva.nl.

Ethische Commissie FEB

Onderzoekers die werkzaam zijn bij UvA Economie en Bedrijfskunde zijn verplicht om goedkeuring te vragen van de ethische commissie (EBEC) wanneer hun geplande onderzoek: 

  • het verzamelen van nieuwe data vereist;
  • toegang tot of het opslaan van secundaire gegevens vereist die privé-, vertrouwelijke of mogelijk gevoelige informatie over onderzoeksdeelnemers bevatten (zoals inkomen, cognitieve prestatie, gezondheid, relaties, etnische afkomst, biomarkers, genen);
  • onderzoeksthema’s betreft die juridische of ethische consequenties zouden kunnen hebben (zoals onderzoek naar discriminatie, minderheden, misdaad, belastingontduiking). 

Daarnaast kun je als onderzoeker bij UvA Economie en Bedrijfskunde ook een aanvraag indienen bij EBEC als je om een bepaalde reden hun goedkeuring nodig hebt.

Meer informatie
Lees verder over de Ethische Commissie van FEB (Engelstalig).

Vragen?
Stuur een mail naar secbs-abs@uva.nl.

Ethische Commissie FGw

De Ethische Commissie bewaakt de ethische normen van al het onderzoek met proefpersonen dat wordt uitgevoerd bij de Faculteit Geesteswetenschappen. De commissie stelt richtlijnen op voor het uitvoeren van ethisch onderzoek en beoordeelt onderzoeksvoorstellen om ervoor te zorgen dat aan deze normen wordt voldaan. Voorafgaand aan onderzoek dat experimenten en/of interviews met proefpersonen bevat moet goedkeuring worden verkregen van de Ethische Commissie.

Meer informatie
Lees verder over de Ethische Commissie van FGw.

Vragen?
Stuur een mail naar commissie-ethiek-fgw@uva.nl.

Ethische Commissie FMG

De Facultaire Commissie Ethiek (CE) van FMG is ingesteld om onderzoek te beoordelen dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een medewerker van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam. De Commissie Ethiek beoordeelt of het onderzoek voldoet aan de regels en normen die zijn vastgelegd in de statuten van de Commissie Ethiek. 

Meer informatie
Lees verder over de Ethische Commissie van FMG. Om in te loggen op de ethische portal klik je hier.

Vragen?
Ethische Commissie van FMG.

Ethische Commissie FNWI

De Ethische Commissie van FNWI kan onderzoekers desgevraagd met advies ondersteunen bij het herkennen en ondervangen van ethische kwesties. Ook zal de commissie een checklist uitbrengen aan de hand waarvan jij als onderzoeker zelf kunt nagaan of het voorleggen van jouw onderzoek aan de commissie wenselijk is.

Meer informatie
Lees verder over de Ethische Commissie van FNWI.

Vragen?
Stuur een mail naar E.J.Sennema@uva.nl (secretaris FEC).