Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Voorbereiden

Overeenkomst sluiten

Verwerkingsovereenkomst

Als je voor je onderzoek persoonsgegevens gaat verzamelen via een online formulier, persoonsgegevens buiten de UvA opslaat of interviews laat uitwerken door een extern bureau, ben je wettelijk verplicht een verwerkingsovereenkomst te sluiten: een overeenkomst waarin je vastlegt wat de derde partij met de persoonsgegevens mag en niet mag, en wie waarvoor verantwoordelijk is. De afdeling Juridische Zaken kan je hierbij helpen.

Meer informatie

Lees meer over verwerkingsovereenkomsten.

Vragen

Neem contact op met Juridische Zaken.

Geheimhoudingsovereenkomst

Open discussies zijn de sleutel tot een succesvolle samenwerking. Om de rechten van elke partner te beschermen, wordt ten zeerste aangeraden om een ​​geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen voordat de besprekingen beginnen. Met zo'n verklaring kan informatie vrij worden uitgewisseld om te bepalen of een formele samenwerking inderdaad mogelijk en nuttig is. Als dit het geval is, is de volgende stap om een ​​samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel non-disclosure agreements (NDA) of vertrouwelijkheidsovereenkomst genoemd.

Meer informatie
Lees verder over het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst (Engelstalig).

Vragen?
Stuur een mail naar info@ixa.nl.

Samenwerkingsovereenkomsten

Een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in de context van een onderzoeksconsortium waaraan bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstituten en/of maatschappelijke organisaties deelnemen. Voorbeelden zijn publiek-private partnerschappen (PPP's) of door de EU gefinancierde samenwerkingsverbanden via de kaderprogramma's. Bij dergelijke samenwerkingsinspanningen worden de kosten van onderzoek slechts gedeeltelijk gedekt door de financieringsinstrumenten (subsidies, onderzoekssubsidies). De deelnemers investeren elk ('match') uit hun eigen middelen.

Daarom is het aan het begin van een dergelijke samenwerking van groot belang om overeenkomsten inzake eigendoms- en exploitatierechten die kunnen voortvloeien uit de onderzoeksresultaten te formaliseren. Het werk uitgevoerd in samenwerking met de externe partijen kan resulteren in de ontwikkeling van kennis en/of intellectuele eigendomsrechten.

IXA onderhandelt namens hun instellingen en onderzoekers over een overeenkomst die een billijke regeling weerspiegelt met betrekking tot het onderzoek dat wordt uitgevoerd en de vergoeding die ervoor wordt betaald. De juridische adviseurs kunnen je bij dit proces helpen. Zij zullen waar nodig contact opnemen met de juridisch adviseur van de externe partij en je door de clausules van de overeenkomst begeleiden.

Meer informatie
Vind je legal adviseur op de IXA-site (Engelstalig).

Vragen?
Stel je vragen over het sluiten van een consortium- of samenwerkingsovereenkomst (Engelstalig).