Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Afronden

Registreren

Onderzoeksresultaten registreren

In Pure kun je jouw gegevens over je publicaties en andere onderzoeksoutput vastleggen. Ook kun je Pure gebruiken voor het weergeven van rapportages over resultaten van onderzoek (bijvoorbeeld publicaties) en over onderzoekers (bijvoorbeeld prijzen en bijzondere benoemingen).

Pure is bestemd voor onderzoekers van de UvA, maar ook voor medewerkers van secretariaten en beleidsafdelingen. Pure fungeert als bron voor onder andere UvA-DARE.

Meer informatie
Lees verder over het registreren van onderzoeksresultaten.

Vragen?
Stel je vragen over het registeren van onderzoeksresultaten.

Patent of octrooi aanvragen

Een patent of octrooi is een manier om een vinding te beschermen. Wanneer je eigenaar bent van het octrooi, krijg je het exclusieve recht om de betreffende uitvinding te gelde te maken. Wanneer je een mogelijk octrooieerbare uitvinding doet, meld je dit aan de decaan en bij IXA UvA-HvA. Een medewerker van IXA UvA-HvA bespreekt de uitvinding met je, bepaalt of deze nieuw en octrooieerbaar is en stelt vast of de vinding commerciële potentie heeft. Zo ja, dan neemt IXA UvA-HvA samen met de directeur van het betreffende onderzoeksinstituut en de decaan van de faculteit een besluit over het indienen van een octrooiaanvraag. Geheimhouding, ten minste tot een octrooiaanvraag is ingediend, is essentieel voor het verleend krijgen van een octrooi.

Kosten
Aan het indienen van een octrooiaanvraag zijn kosten verbonden; IXA beheert een fonds waaruit deze kosten kunnen worden gefinancierd.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van patenten of octrooien. (Nederlands)

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van patenten of octrooien. (Engels) 

Vragen?
Stel je vragen over het aanvragen van patenten of octrooien.

Persistente identifier voor onderzoekers

ORCID biedt een unieke en persistente identifier voor onderzoekers en wetenschappers. Het verbindt onderzoekers gedurende hun hele loopbaan met hun onderzoeksactiviteiten. ORCID staat voor Open Researcher en Contributor iD. Wat een ISBN voor boeken is en een DOI voor artikelen, is een ORCID voor onderzoekers.

Meer informatie
Lees verder over de voordelen en registreren van een ORCiD.

Vragen?
Vraag het de Bibliotheek.