Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Persoonsgegevens en de AVG

Persoonsgegevens en de AVG

Verwerk jij in je onderzoek persoonsgegevens? Dan is het verstandig na te gaan hoe je hier op een juiste manier mee omgaat tijdens en na je onderzoek. De AVG heeft namelijk een aantal gevolgen, zoals de verplichting om de verwerking van persoonsgegevens te registreren.

Meer informatie
Lees verder over privacy en de AVG aan de UvA.

Vragen?
Neem contact op met de datasteward en/of AVG-contactpersoon binnen jouw faculteit.

Datalek melden

Wil jij een datalek melden? Doe dit dan zo snel mogelijk bij ICTS. In beginsel moet ieder datalek na vaststelling binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld.

Meld duidelijk:

  • waar het om gaat
  • hoe je het datalek hebt vastgesteld
  • geef informatie over de omvang van het lek

Wanneer er is vastgesteld dat de inbreuk op de persoonsgegevens een hoog risico voor betrokkenen inhoudt dan moeten betrokkenen ook op de hoogte worden gesteld van het datalek.

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. 

Meer informatie
Lees verder over het melden van een datalek in de A-Z.

Vragen?
Meld een datalek meteen bij ICTS: servicedesk-icts@uva.nl, 020-525 1402

Buiten kantooruren:

CERTUvA: cert@uva.nl, 020-525 3322